Τι είναι η παραβίαση της σύμβασης κατά την ενοικίαση; Ορισμός ενοικίασης και παραδείγματα

17
Τι είναι η παραβίαση της σύμβασης κατά την ενοικίαση;  Ορισμός ενοικίασης και παραδείγματα

Όταν νοικιάζεις ένα διαμέρισμα, υπογράφεις μίσθωση. Η υπογραφή αυτής της μίσθωσης είναι μια δεσμευτική συμφωνία και νομική σύμβαση. Αυτή η γραπτή σύμβαση υπάρχει μεταξύ δύο ή περισσότερων μερών και σημειώνει ότι κάθε μέρος συμφωνεί σε ορισμένες υποχρεώσεις.

Για παράδειγμα, ένας μισθωτής, όπως ο ιδιοκτήτης, συμφωνεί να νοικιάσει ένα διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων στον ενοικιαστή, τον μισθωτή ή τον ενοικιαστή. Η σύμβαση περιλαμβάνει επίσης άλλες σημαντικές λεπτομέρειες όπως τις ημερομηνίες ενοικίασης, το ποσό ενοικίασης, την ημερομηνία λήξης του ενοικίου και άλλους συμφωνημένους όρους. Τα μέρη θα δημιουργήσουν μια νέα σύμβαση (ή τροποποίηση της αρχικής σύμβασης) όταν κάτι σημαντικές αλλαγές (όπως μια αλλαγή στο ενοίκιο) ή διαφορετικά μέρη εμπλέκονται (όπως ένα κτίριο που πωλείται και αναλαμβάνει η εταιρεία διαχείρισης νέου κτιρίου).

Συχνά πιστεύεται ότι ένα συμβόλαιο ωφελεί τον ιδιοκτήτη, αλλά οι ενοικιαστές έχουν επίσης δικαιώματα.

Δεδομένου ότι μια σύμβαση εμπίπτει γενικά στον τίτλο της μίσθωσης όταν πρόκειται για ενοικίαση διαμερίσματος, η μίσθωση είναι σύμβαση. Παραβίαση της σύμβασης συμβαίνει όταν ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της συμφωνίας. Παραδείγματα παραβάσεων συμβολαίων περιλαμβάνουν έναν ενοικιαστή που δεν πληρώνει πλέον το ενοίκιο του ή έναν ιδιοκτήτη που δεν κάνει τις απαραίτητες επισκευές για να διατηρήσει τη μονάδα του ασφαλή.

Τι είναι ουσιώδης παραβίαση της σύμβασης;

Μια ουσιώδης παραβίαση της σύμβασης είναι όταν υπάρχει σοβαρή αδυναμία εκπλήρωσης συμβατικών υποχρεώσεων.

Εάν υπάρχει αδυναμία εκπλήρωσης ήσσονος σημασίας συμβατικών υποχρεώσεων, τότε έχει σημειωθεί μη ουσιώδης ή μικρή παράβαση.

Το αν κάτι είναι μια μικρή ή υλική παραβίαση είναι μερικές φορές εύκολο να προσδιοριστεί και άλλες φορές εξαρτάται από τις περιστάσεις.

Για παράδειγμα, μια μίσθωση μπορεί να σημειώσει ότι το συγκρότημα κατασκευάζει μια πισίνα. Και η πρόσβαση στην πισίνα είναι μέρος της μίσθωσης σας. Ενώ φτιάχνουν την πισίνα, έρχεται αργά. Μπορεί να μην μπορείτε να απολαύσετε την πισίνα πριν λήξει η μίσθωση. Είναι αυτό παραβίαση της σύμβασης; Είναι δύσκολο να βρει κάποιος νομικό μέσο αφού κατασκευάζουν την πισίνα.

Εάν η κατασκευή της πισίνας δεν ξεκίνησε ποτέ και ο ιδιοκτήτης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει αυτόν τον χώρο για κάτι άλλο, αυτό είναι μια υλική ή μικρή παραβίαση της σύμβασης. Το μέρος που δεν παραβιάζει μπορεί να έχει ένα επιχείρημα εδώ.

Ομάδα που διαφωνεί για τη σύμβαση

Τι είναι η προβλεπόμενη παραβίαση της σύμβασης;

Μερικές φορές, είναι δύσκολο να καταλάβετε πότε συμβαίνει μια παραβίαση με βάση τους όρους που ακούτε. Τι είναι, για παράδειγμα, μια πραγματική και προβλεπόμενη παραβίαση; Ποια είναι η διαφορά ή υπάρχει διαφορά; Οποιαδήποτε νομική ιδέα ή σύμβαση είναι δύσκολο να καταλάβεις αν αυτό δεν είναι κάτι που κάνεις σε καθημερινή βάση. Μια πραγματική παραβίαση αναφέρεται σε μια παραβίαση που συνέβη. Αυτό σημαίνει ότι το μέρος που παραβίασε δεν κατάφερε να ολοκληρώσει μια συγκεκριμένη απόδοση που καθορίζεται στη σύμβαση.

Σύμφωνα με τη Νομική Σχολή Cornell, «στο δίκαιο των συμβάσεων, ένα προβλεπόμενη παραβίαση συμβαίνει όταν ένα συμβαλλόμενο μέρος αποκηρύσσεται πριν από την ημερομηνία λήξης της εκτέλεσης. Μια προβλεπόμενη παραβίαση είναι μια δικαιολογία για μη εκτέλεση από το μέρος που δεν παραβιάζει. Ένα μέρος μπορεί να ανακαλέσει την προβλεπόμενη παραβίασή του, υπό τον όρο ότι το μέρος που δεν το παραβίασε δεν έχει στηριχθεί σε αυτήν.“

Τι είναι η παραβίαση συμβολαίου;

Μια παραβίαση συμβολαίου είναι ένας άλλος τρόπος να πούμε παραβίαση σύμβασης. Μια παραβίαση συμβαίνει όταν ένα από τα εμπλεκόμενα μέρη κάνει κάτι για να παραβιάσει τους όρους της συμφωνίας. Το μέρος που δεν παραβιάζει μπορεί να ζητήσει νομική βοήθεια για να καθορίσει τα επόμενα βήματα και να δει εάν μπορεί να κάνει μήνυση για οποιοδήποτε είδος ζημίας. Τιμωρητικές αποζημιώσεις συνήθως δεν επιδικάζονται όταν υπάρχει παραβίαση της σύμβασης όταν πρόκειται για συμφωνία μίσθωσης.

Σύμφωνα με το Κέντρο Δικαστικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικού, „τιμωρητικές αποζημιώσεις (ονομάζονται επίσης «παραδειγματικές αποζημιώσεις») επιδικάζονται για τιμωρία ή να κάνετε ένα παράδειγμα αδίκου που ενήργησε εκούσια, κακόβουλα ή δόλια. Σε αντίθεση με τις αποζημιώσεις που προορίζονται για την κάλυψη της πραγματικής απώλειας, οι ποινικές αποζημιώσεις τιμωρούν τον παραβάτη για κατάφωρη συμπεριφορά και για να αποτρέψουν άλλους από το να ενεργήσουν με παρόμοιο τρόπο. Το δικαστήριο επιδικάζει ποινικές αποζημιώσεις εκτός από αποζημιώσεις».

Τι συμβαίνει όταν μια σύμβαση συνάπτεται προφορικά;

Θα πρέπει να υποβάλετε όλες τις μισθώσεις γραπτώς. Είναι δύσκολο να έχετε μια υπόθεση σύμβασης ή να δείξετε ότι ένα ή περισσότερα μέρη φταίνε ή να δείξετε ότι συνέβη μια παραβίαση όταν δεν έχετε γραπτή σύμβαση. Πώς μπορείτε να αποδείξετε ότι μια συγκεκριμένη απόδοση δεν ολοκληρώθηκε από ορισμένα μέρη ή υπήρξε παραβίαση της σύμβασης, εάν το μόνο που έχετε είναι μια προφορική συμφωνία;

Πάρτε τους στο δικαστήριο

Μπορείτε να κάνετε μήνυση εάν ένα μέρος δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της μίσθωσης ή της σύμβασης;

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να προκύψει αθέτηση σύμβασης ή να μην εκπληρωθούν οι συμβατικές υποχρεώσεις. Υπάρχουν επίσης λόγοι για τους οποίους υπάρχει σύμβαση. Τα μέρη γενικά δεν θέλουν να παραβιάσουν τη σύμβαση.

Εάν κάποιος αισθάνεται ότι σημειώθηκε παράβαση ή υπάρχουν συγκεκριμένα ζητήματα απόδοσης που δεν έχουν τηρηθεί, συνήθως το ένα μέρος (το μέρος που δεν παραβιάζει) θα επικοινωνήσει με το άλλο μέρος για να του ενημερώσει για την υποτιθέμενη παραβίαση της σύμβασης. Μπορούν να υπενθυμίσουν στο μέρος που παραβιάζει τις συμβατικές υποχρεώσεις που δεν έχουν εκπληρώσει και να υποδείξουν τη σύμβαση ή τη μίσθωση. Εάν ο παραβάτης αρνείται να αναγνωρίσει την παραβίαση και πιστεύετε ότι οφείλετε ζημιές ή θέλετε να διακόψετε τη μίσθωση, είναι συνετό να φέρετε αυτά τα νομικά ζητήματα και να υποβάλετε σύμβαση σε δικηγόρο ή να ζητήσετε νομική βοήθεια.

Ορισμένοι δήμοι και πόλεις προσφέρουν νομική βοήθεια στους ενοικιαστές εάν αποφασίσουν να υποβάλουν αξίωση στο δικαστήριο μικροδιαφορών. Μια νομική έννοια δεν είναι πάντα εύκολο να κατανοήσει ένα απλό άτομο. Και υπάρχουν δικηγόροι που ειδικεύονται στο δίκαιο των συμβάσεων και ξέρουν πώς να προετοιμάζονται για μια δίκη για συμβάσεις.

Γνωρίζοντας τα δικαιώματά σας

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί εάν υπάρχει παραβίαση της σύμβασης όταν δεν υπάρχει σύμβαση. Έχοντας κάτι γραπτό, ειδικά ένα δεσμευτικό συμβόλαιο όπως ένα διαμέρισμα ή συμφωνία μίσθωσης, βοηθά και τα δύο μέρη να κατανοήσουν τι αναμένεται από αυτά. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο αθέτησης μιας σύμβασης από ένα από τα μέρη.

Schreibe einen Kommentar